logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Místa omezující odtokové poměry

8 řádků, 1 strana

tok místo kraj ORP obec začátek jevu na toku
[ř.km]
konec jevu na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
nepojmenovaný (409220002000)  Na Zelničkách propustek DN 60 ř.km 0,596  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice  0,596  0,437  Nekapacitní propustek o délce 159 m v ulici Na Zelničkách, na toku ID 409220002000 - Mlýnský náhon  Detail
Olšava  Most místní komunikace ř.km 4,453  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice  4,453  4,453  Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  Detail
Olšava  Most silniční I/55-042G ř.km 3,999  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice  3,999  3,999  Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  Detail
Olšava  Most místní komunikace ř.km 3,223  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice  3,223  3,223  Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  Detail
Olšava  Lávka pro pěší ř.km 1,458  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice  1,458  1,458  Omezení v místech upevnění lávky, zmenšení průtokové kapacity koryta.  Detail
Olšava  Most místní komunikace ř.km 0,796  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice  0,796  0,796  Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  Detail
Petříkovec  Most místní komunikace ř.km 6,159  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice  6,159  6,159  Omezení v místech opěrných pilířů mostu - zmenšení průtokové kapacity koryta.  Detail
Stará Olšava  Lávka přes koryto Olšávky (St. Olšava)  Zlínský kraj  Uherské Hradiště  Kunovice      Průtok je limitován výškou hladiny v řece Moravě  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.