logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Vodní nádrže dPP - pojmenované

Sovín

413020190003

Obec: Buchlovice
ORP: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský kraj

Sekvenční klíč objektu: 899389
Sekvenční klíč autorizačního objektu: 131446
Druh objektu: rybník / malá vodní nádrž
Akronym: druh objektu : 07
ID nádrže (Dibavod): 413 020 190 001
Identifikátor: 413020190003
Název: Sovín
Kategorie TBD: IV
Akronym: kategorie TBD: 04
Akronym: stav nádrže: 01
Stav nádrže: Původní nádrž
Kraj: Zlínský kraj
ORP: Uherské Hradiště
Obec: Buchlovice
Katastrální území: Buchlovice
Vlastník: ZVHS
Provozovatel: ZVHS
Název vodního toku: Dlouhá řeka
Identifikátor vodního toku : 409241900100
ID recipientu: 409241800100
Recipient: Odlehčovací rameno Moravy, Vno
Popis HLGP: Morava od Olšavy po Myjavu
Hydrologické pořadí: 4-13-02-0190
Hlg. povodí III.řádu: 4-13-02
Katastrální výměra: 12 ha
Maximální hl.: kóta: 0 m n.m.
Provozní hl.: kóta: 0
Manipulační řád: Ano
Poznámka: Nádrž je uvedena v seznamu významných VD IV. kategorie k 1.1. 2009, 2012, 2013 v provozu a ve výstavbě
X (JTSK): -546 943
Y (JTSK): -1 179 243
Datum aktualizace: 11.12.2015
Přejezdná: Ne
Bezpečnostní přeliv: Ne

Poznámka: Formulář zobrazuje jen atributy s doplněnými hodnotami.