logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil C OBC592064_01

Boršice - Uherské Hradiště - HP C9 BO (Dlouhá řeka)

Dlouhá řeka (Morávka) (ř.km: 13,839)

Číslo profilu: OBC592064_01  Hydrologické pořadí:  
Název toku: Dlouhá řeka (Morávka)  Plocha povodí:   
ORP: Uherské Hradiště  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Boršice  Nula vodočtu:   
1.SPA (bdělost): stav: 80 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 120 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 160 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: katastr Boršice u Buchlovic a následně katastr Nedakonice na Dlouhé řece 
Provozovatel: obec Boršice   
Dokumentace:
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: Hlásny se nachází v intravilánu obce Boršice a je umístěný na mostku u hřiště a ZŠ za soutokem Dlouhé Řeky s Medlovickým potokem. 
Zdroj dat: digitální Povodňový plán - http://bo.povodnoveplany.cz/  Údaje poskytuje: PP