logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil C OBC592722_01

HP C7 TU - Tupesy - Uherské Hradiště

Zlechovský p. (ř.km: )

Číslo profilu: OBC592722_01  Hydrologické pořadí:  
Název toku: Zlechovský p.  Plocha povodí:   
ORP: Uherské Hradiště  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Tupesy  Nula vodočtu:   
1.SPA (bdělost): stav: 65 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 125 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 175 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: katastr Tupesy a následně katastr Zlechov na Zlechovském potoce 
Provozovatel: obec Tupesy   
Dokumentace:
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: Silniční most č. 4222-1 přes Zlechovský potok u č.p. 57 
Zdroj dat: digitální Povodňový plán - http://tu.povodnoveplany.cz/  Údaje poskytuje: PP