logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil C OBC592862_01

HP C8 ZL - Zlechov - Uherské Hradiště

Zlechovský p. (ř.km: )

Číslo profilu: OBC592862_01  Hydrologické pořadí:  
Název toku: Zlechovský p.  Plocha povodí:   
ORP: Uherské Hradiště  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Zlechov  Nula vodočtu:   
1.SPA (bdělost): stav: 100 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 170 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 230 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: celá obec Zlechov 
Provozovatel: Obec Zlechov   
Dokumentace:
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: lávka pro pěší přes Zlechovský potok u č.p. 57 
Zdroj dat: digitální Povodňový plán - http://zl.povodnoveplany.cz/  Údaje poskytuje: PP