logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil C OBC592293_01

Kostelany nad Moravou - HP C6 KO (Morava)

Morava (ř.km: 154,300)

Číslo profilu: OBC592293_01  Hydrologické pořadí:  
Název toku: Morava  Plocha povodí:   
ORP: Uherské Hradiště  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Kostelany nad Moravou  Nula vodočtu: 168,500 m n.m. 
1.SPA (bdělost): stav: 635 cm 1.SPA (bdělost): průtok:  
2.SPA (pohotovost): stav 725 cm 2.SPA (pohotovost): průtok:  
3.SPA (ohrožení): stav: 805 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: m3/s
Platné pro úsek: katastr Kostelany nad Moravou a město Kunovice - zpětné vzdutí Moravy do Olšavy 
Provozovatel: obec Kostelany nad Moravou   
Dokumentace:
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: historický příhradový most - první pylon od obce Kostelany 
Zdroj dat: digitální povodňový plán obce Kostelany nad Moravou  Údaje poskytuje: PP