logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil C OBC592005_01

Uherské Hradiště - HP C1 UH (Morava)

Morava (ř.km: 159,678)

Číslo profilu: OBC592005_01  Hydrologické pořadí: 4-10-01-001 
Název toku: Morava  Plocha povodí:   
ORP: Uherské Hradiště  Procento plochy povodí toku:   
Obec: Uherské Hradiště  Nula vodočtu: 171,100 m n.m. 
1.SPA (bdělost): stav: 580 cm 1.SPA (bdělost): průtok: 290 m3/s
2.SPA (pohotovost): stav 650 cm 2.SPA (pohotovost): průtok: 395 m3/s
3.SPA (ohrožení): stav: 730 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: 520 m3/s
Platné pro úsek: celé město Uherské Hradiště 
Kritická místa: město Uherské Hradiště - nábřežka řeky Moravy 
Provozovatel: Město Uherské Hradiště   
Dokumentace: evidenční list: EvLi HP C1 UH v04.pdf
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: Profil leží v severozápadní části města Uherské Hradiště na pěší lávce z Moravního náměstí do Rybáren. 
Poznámka: Elektronické měření stavu hladiny a přenos dat na MěÚ Uh.Hradiště 
Zdroj dat: digitální povodňový plán města Uherské Hradiště - http://uh.povodnoveplany.cz/  Údaje poskytuje: PP