logo
dPP ČR grafická část pro Zlínský kraj

Hlásný profil A 345

Spytihněv

Morava (ř.km: 157,060)

Číslo profilu: 345  Hydrologické pořadí: 4-13-01-0542-0-00 
Název toku: Morava  Plocha povodí: 7 890,31 km2 
ORP: Otrokovice  Procento plochy povodí toku: 74,00 % 
Obec: Spytihněv  Nula vodočtu: 174,510 m n.m. 
Průměrný roční stav 164 cm Průměrný roční průtok: 55,6 m3/s
1.SPA (bdělost): stav: 400 cm 1.SPA (bdělost): průtok: 301 m3/s
2.SPA (pohotovost): stav 500 cm 2.SPA (pohotovost): průtok: 434 m3/s
3.SPA (ohrožení): stav: 600 cm 3.SPA (ohrožení): průtok: 588 m3/s
Platné pro úsek: Spytihněv - Veselí 
Provozovatel: ČHMÚ Brno  On-line služba ČHMÚ: EL: 345
Dokumentace: evidenční list: 345.pdf ČHMÚ
Povodí Moravy PMO 
Popis umístění: 200 m pod jezem, pravý břeh 
Zdroj dat: ČHMÚ (Hlásný profil)  Údaje poskytuje: HPPS_CHMI